Bicom-Bioresonantietherapie

Wat is Bioresonantie?

Het woord Bioresonantie bestaat uit 2 gedeelten. Bio en Resonantie. Bio is afkomstig van biologische systemen. Dit doelt op levende systemen zoals die van mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is het fenomeen dat iederéén kent. Als een sopraan een glas kapot zingt dan is er resonantie tussen de toonhoogte van de sopraan en die van het glas. Het glas en de stem hebben opdat moment dezelfde trilling. Bioresonantie betekent resonantie tussen levende systemen. Dit gegeven wordt in de Bioresonantie therapie toegepast om op een energetisch niveau (het niveau van trillingen, frequenties) te testen door wat voor stoffen iemand ziek is geworden om vervolgens deze stoffen ook met behulp van Bioresonantie te verwijderen.

bioresonantie acupunctuur praktijk jingluo zaandam sonja pereira

Wat houdt de Bicom-Bioresonantie in?

De BICOM® Bioresonantie is een specifiek diagnose- en therapiesystematiek waarmee de geneeskunde een nieuwe weg is ingeslagen. De basis van de Bioresonantie-therapie berust op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten uit de biofysica. Onderzoek hierin heeft op vele terreinen tot onverwachte technologische ontwikkelingen geleid. Bij de BICOM® Bioresonantietherapie worden deze principes sinds vele jaren met groot succes toegepast. Met het BICOM® systeem kan in veel gevallen de werkelijke en vaak verborgen oorzaken van ziekte ontdekt worden. De BICOM® Bioresonantietherapie is pijnloos en heeft voor zover bekend geen nadelige bijwerkingen.

Wij leven tegenwoordig in grote welvaart. We maken gebruik van veel technische apparatuur en van ongelooflijk snelle transport- en communicatiemiddelen. Tevens “verlichten” vele kant en klare voedingsmiddelen en maaltijden ons leven. Helaas heeft deze welvaart ook zijn keerzijde! Ons voedsel, ons huis en ons milieu zijn doordrongen van ontelbare chemische stoffen, waarvoor we uiteindelijk een hoge prijs betalen. Vervuiling van ons interne milieu is de oorzaak van veel ziekten.

Als het vat overloopt

Op de moderne mens van tegenwoordig werken steeds meer vervuilingen in. Zo zijn er chemische toevoegingen in ons drinkwater en in onze levensmiddelen. We staan bloot aan stralingen van o.a. mobiele telefoons, zendmasten, computers en in ons milieu bevinden zich veel giftige stoffen. Ook worden er ontelbare chemische substanties gebruikt in de land- en tuinbouw. En dan hebben we het nog niet eens over de chemische ingrediënten van medicijnen uit de mens -en diergeneeskunde.

Afweersysteem stort in.

Geen wonder dat we ziek worden. Het spreekwoordelijke “vat loopt bij veel mensen over” tekent zich af in de vorm van lichamelijke aandoeningen variërend van ‘je niet lekker voelen’ tot chronische vermoeidheid en ernstige lichamelijke ziekten. Interessant is, dat bij patiënten met hetzelfde ziektebeeld, bijvoorbeeld migraine, meestal volkomen verschillende oorzaken vastgesteld worden. Helaas is het met de gebruikelijke reguliere methoden vaak niet mogelijk achter deze verschillende en individuele oorzaken te komen. Veel en langdurig opgehoopte vervuiling eist teveel van het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Belangrijke uitvindingen

Belangrijke uitvindingen in de techniek hebben tot onverwachte ontwikkelingen in de geneeskunde geleid. Tegenwoordig ontvangen wij beelden via de ether en de kabel en kunnen mensen over duizenden kilometers informatie met elkaar uitwisselen. Ook op andere terreinen zien wij snelle technische ontwikkelingen. Uitvindingen op het gebied van de bio- en kwantumfysica* hebben tot onverwachte mogelijkheden in de techniek geleid. Deze kennis werd op het terrein van de reguliere geneeskunde tot nu toe slechts beperkt toegepast, maar vormde wel de basis van de BICOM® Bioresonantietherapie.

* Definitie kwantumfysica: De kwantumfysica houdt zich bezig met de kleinste deeltjes van de materie, de frequentiepatronen van de atomen en hun wisselwerkingen op elkaar.

materie

Iedere vorm van materie bestaat uit energie en deze energie straalt hij ook uit. Materie is gecomprimeerde energie en straalt energie uit. Elk lichaamsdeel, elk orgaan en elke cel straalt energie uit. Dit geldt ook voor virussen, bacteriën, pollen, enz.. Iedere stof heeft zo zijn eigen kenmerkend karakter. Dit individuele, energetische karakter van een stof wordt ook wel ‘het frequentiespectrum’ genoemd.

Cellen communiceren met elkaar.

Wij leven in een tijdperk van communicatie en informatie. Het is belangrijk om ons er ook van bewust te zijn dat het lichaam alleen kan reguleren en functioneren als er communicatie plaatsvindt tussen de cellen onderling. Deze communicatie (informatie-uitwisseling) tussen de cellen vindt plaats door middel van lichtflitsen (zogenaamde biofotonen). Zij wisselen informatie met elkaar uit via bepaalde frequenties. In een gezond lichaam functioneert deze informatie-uitwisseling ongehinderd. Zo kan iedere cel en elk lichaamsdeel zijn functie(s) uitvoeren.

Belastende substanties storen.

Belastende substanties verstoren de onderlinge communicatie van de cellen en kunnen deze zelfs verhinderen. Wanneer storende substanties als gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten en stralingen op het lichaam inwerken, wordt de communicatie tussen de cellen belemmerd. Vanzelfsprekend wordt ook het functioneren van de cellen gehinderd, uiteindelijk ontstaan hierdoor ziektesymptomen zoals pijnen, allergieën, minder goed kunnen presteren, chronische vermoeidheid enz. Met het Bicom – systeem worden kenmerkende frequenties van substanties getest en wordt hun invloed op het lichaam vastgesteld. Zo kan in veel gevallen getest worden welke allergieën en/of belastingen de patiënt ziek maakt. Tijdens de Bioresonantietherapie worden er elektroden op het lichaam geplaatst en kan de patiënt in een rustige, ontspannen houding zitten of liggen terwijl hij wordt behandeld. Storende frequentiepatronen worden door de Bicom gemoduleerd (omgezet) tot therapiefrequenties, die vervolgens via de elektroden aan de patiënt worden toegediend. Belastende stoffen worden vrijgemaakt en uitgescheiden door de uitscheidingsorganen met als gevolg dat de lichaamseigen regulatie wordt hersteld.

Het doel van de therapie is derhalve de ziekmakende invloeden en oorzaken uit te schakelen en de zelfgenezende kracht van het lichaam te activeren.

Behandelbaar

De Bioresonantietherapie is zeer effectief als het gaat om het behandelen van; Acute (hooikoorts) – en chronische allergieën. Aandoeningen van de interne organen zoals maag, darm, lever en galblaas zijn goed te behandelen. Tevens is de therapie effectief bij huid- en longaandoeningen. Pijnklachten; migraine, sportblessures, reumatische klachten. Problemen met de weerstand, chronische vermoeidheid, KNO problemen, kinderziekten en de gevolgen van inentingen alsmede het opheffen van energetische blokkaden.

Oorzaken:

Milieubelastingen, foutieve voeding, toevoegingen in voedingsmiddelen, chemische geneesmiddelen, tandheelkundige werkstoffen (o.a. amalgaam), zware metalen, electrosmog, belasting vaccinaties, water- en luchtbelasting, inhalatiestoffen enz.

Wat kunt u doen om de Bioresonantietherapie effectief te ondersteunen?

  • wij adviseren u tijdens de gehele behandelingsperiode géén varkensvlees of worstsoorten te eten, omdat deze het lymfesysteem te zwaar belasten.
  • Gebruik zo weinig mogelijk suiker. Suiker beschadigt de darmbacteriën en bevordert vele met de darm en alvleesklier verwante ziekten.
  • Tijdens de hele behandeling dient u veel mineraalarm water te drinken: dagelijks 1,5 tot 2 liter. Alleen mineraalarm water kan de door de therapie losgemaakte schadelijke stoffen uit het lichaam verwijderen en is dus de ideale drank om te ontgiften.
Yin

Yang

Qi

Blood

Jing

Yinyeh