Acupunctuur

Een aantal behandelingscategorieën:
– Bewegingsapparaat; rugklachten, nek – en of schouderpijn.
– Luchtwegen; astma, bronchitis.
– Allergieën; hooikoorts, voeding allergieën, exces, acne.
– Circulatieproblemen; beenkrampen, etalagebenen, kortademigheid.
– Poly-Neuropathy.
– Emotionele disbalans; denk aan stress, burn-out, piekeren, slapeloosheid.
– Spijsverteringsproblemen; constipatie, diarree, buikkrampen.
– Ondersteuning bij; Parkinson, MS, CVS, chemotherapie of andere ernstige ziekten.
Meer voorbeeldklachten op de pagina W.H.O. >

Wat is acupunctuur?

Nog voordat onze jaartelling begon, werd er in China al gewerkt met acupunctuur om allerlei ziekten en kwalen te behandelen. De acupunctuur gaat uit van een heel ander mensbeeld dan de westerse geneeskunde.
Yin en Yang zijn belangrijke begrippen binnen de acupunctuur. Volgens Chinese klassieken is de wereld uit 2 oerkrachten ontstaan: Yin en Yang.
Oerkracht Yin staat voor duisternis, koude, het statische, passiviteit en het vrouwelijke. Oerkracht Yang staat daarentegen voor warmte, licht, kracht, dynamiek en het mannelijke. Yin en Yang kunnen niet zonder elkaar bestaan, ze vormen als het ware een twee-eenheid. Alle levende organismen hebben deze twee oerkrachten in zich, dus ook de mens.
Zolang die twee oerkrachten met elkaar in evenwicht zijn, voelen we ons gezond en prettig, zowel geestelijk als lichamelijk.
Maar soms raken die twee wat uit balans. Door zo’n verstoring van de balans gaan we ons onprettig voelen en kunnen we ziek worden.

Meridianen.
In ons lichaam bevinden zich onzichtbare banen waarlangs de energieën Yin en Yang lopen.
Elk van deze banen hoort bij een bepaald orgaanenergie, b.v. de leverenergie (Gan Qi), het hartenergie (Shen Qi), de nier-enenergie (Xin Qi), energie van de longen( Fei Qi) of die van de milt ( Pi Qi).
Die onzichtbare banen noemen we de meridianen. We hebben er talloze van, die symmetrisch links en rechts door ons lichaam lopen. Alle meridianen vormen eigenlijk een netwerk van energiegeleiders. Op dat netwerk liggen alle acupunctuurpunten. Elk van deze punten staat in contact met een bepaald orgaanenergie en heeft een bepaalde functie.
Als men gezond is, zijn alle energieën in balans. Maar soms blokkeert er energie in de meridiaan, of soms wordt de energie (Qi) niet goed aangemaakt of stroomt zoals het hoort te stromen door de meridianen.
In dat geval kan de acupuncturist met behulp van naalden bepaalde energieën afremmen of stimuleren.
Voor de duidelijkheid: het kan zijn dat de acupuncturist bijvoorbeeld vindt dat bij een patiënt de milt-energie niet goed is. Dit betekent dan niet dat die persoon volgens westerse begrippen een afwijking aan de milt heeft! Deze is waarschijnlijk gewoon gezond maar de acupuncturist spreekt dan over de ENERGIE /Qi van de milt. De milt in Chinese Geneeskunst is het beste vergelijkbaar met de Westerse Pancreas.

De behandeling.
Na een vraaggesprek, voelen van de pols en bestuderen van de tong, heeft de acupuncturist een beeld van de energie van het lichaam en kiest de acupunctuurpunten die effectief zijn voor het probleem.
Het inbrengen van de naalden voelt aanvankelijk als een prikje, soms wordt er helemaal niets gevoeld.
Zit de naald erin en brengt de acupuncturist hem wat dieper tot precies het acupunctuurpunt, dan zal men een soort schokje of tintelend gevoel ervaren, het zogenaamde Qi-gevoel, wat uit kan stralen over de meridiaan of rondom het punt.
De naalden blijven even zitten, soms 10 minuten tot een half uur, afhankelijk van de aandoening, welk punt je prikt en het doel.

Onder het kopje W.H.O.( World Health Organisation) vindt u de meeste klachten die met Traditionele Chinese Geneeskunst (TGG) behandeld kunnen worden.

Yin

Yang

Qi

Blood

Jing

Yinyeh